Het draait om intimiteit

intimiteit eerst dan evangelisatie

Share This Post

Het draait om intimiteit

Ik ben Jessaï. Ik kom uit Utrecht maar woon op het moment in Duitsland. Daar ga ik naar de Awakening School of Ministry. God is mijn alles en omdat God evangelisatie belangrijk vindt, ben ik dat ook gaan vinden. Ik houd ervan om het evangelie te delen, vaak een op een of in groepen en soms op een pleintje of in de trein. Het is geweldig om te zien wat God wil doen als we met Hem samenwerken om mensen te bereiken met het evangelie. Elke paar weken zal ik een blog gaan schrijven over evangelisatie waarin ik getuigenissen zal delen maar ook praktische tips. Voor de eerste blog had ik het op mijn hart om het eerst meer over intimiteit te hebben. Voor mijzelf is dit het belangrijkste onderdeel van het delen van het evangelie. Het moet echt zijn! 

Wat is het evangelie? 

God had een relatie met de mensen, maar die werd doorbroken door de zonde. Zonde leidt tot de dood omdat het afstand brengt tussen de mens en de heilige God die ons leven is. God schiep de mens voor een relatie met Hem en toen Jezus naar de aarde kwam was dat niet alleen om mensen van de eeuwige dood te redden door de zonde te vergeven, maar ook om de mens met Hemzelf te verzoenen en het voorhangsel te scheuren. In 2 korinthe 5:15-21 schrijft Paulus hier mooi over. We zijn geroepen om net als Jezus deze wereld met Hem te verzoenen. 

Maar wat houdt die verzoening in? 

Verzoening houdt in dat de relatie die we hebben met God hersteld is. Als deze relatie hersteld is betekent dit dat wij weer opnieuw met God in contact kunnen staan. Het evangelie is dieper dan een vrijbrief om de hemel binnen te komen. Zonder liefde betekent het allemaal niks. In 1 korinthe 13 wordt dit zo mooi beschreven:

En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

We kunnen nog zo vurig zijn, nog zo vrijgevig en nog zo bereid om te leiden voor het evangelie, maar als het niet uit liefde is.. baat het je niets. 

Als in een spiegel

vers 12 heeft het over het kijken naar God als in een spiegel. Aan dit vers wordt in het volgende boek van Korinthe weer verwezen. In 2 korinthe 3:18 staat:

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

Levende brieven

De liefde komt uit intimiteit. Als we niet gaan vanuit de liefde, voor God en voor de mensen om ons heen, baat het je niets. Eerder in dit hoofdstuk schrijft Paulus over het zijn van levende brieven. Het nieuwe verbond is geschreven op de harten van de mensen die het aannemen. En waar en hoe werden de stenen tafels geschreven? In de aanwezigheid van God door God zelf! We moeten eerst de berg op, om alleen met God te zijn voordat we de wereld in gaan om het goede nieuws, gegraveerd op ons hart te delen met de wereld.

“er is niet iets zoiets als ‘Jezus en …’ in het volgen van Hem. ‘Jezus is het goede nieuws’, ‘Jezus is verzoening’, ‘Jezus is het woord van God’. We moeten het houden bij de eerste liefde. “

Jezus is!

Het laatste vers wat ik nog wil delen over dit onderwerp is uit Hooglied 1:16-17.

De zonen van mijn moeder ontstaken tegen mij in woede, zij maakten mij tot bewaakster van de wijngaarden. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. U, Die ik innig liefheb, maak mij bekend waar U de kudde weidt, waar U die op de middag laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudden van Uw metgezellen?

Soms worden we een ‘bewaker’ van verschillende dingen die we doen. Het wordt ‘Jezus en evangelisatie’, ‘Jezus en pastoraat’, ‘Jezus en theologie’. Het worden dingen die moeten en ze staan een beetje naast je leven met God. Het is alsof we Jezus door een sluier heen zien. Maar er is niet iets zoiets als ‘Jezus en …’ in het volgen van Hem. ‘Jezus is het goede nieuws’, ‘Jezus is verzoening’, ‘Jezus is het woord van God’. We moeten het houden bij de eerste liefde. Waar onze focus niet verdeeld is maar onze eerste, tweede en derde focus op Jezus is. Ik roep je op om niet alleen maar uit te gaan. Ik roep je op om terug te komen in de rust en de intieme relatie met Jezus. Van daaruit zullen we gaan en zullen we de wereld veranderen. Uit onze eigen kracht worden we moe maar Jezus is de goede herder! Jezus leidt ons naar plekken om uit te rusten. Ik zeg hiermee niet dat we niet de straat op moeten gaan. Maar zijn juk is licht. We hoeven de ploeg niet alleen te trekken. Laten we de wereld bereiken vanuit de rust, vrede en relatie met Jezus.Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Take The City Amsterdam
Event

Take The City Amsterdam

Take The City Amsterdam : Oproep aan alle gelovigen en evangelisten in Nederland! Op donderdag 9 mei (Hemelvaart) & vrijdag 10 mei organiseert Evangelist.Network het