Take The City Amsterdam

Take The City Amsterdam

Share This Post

Take The City Amsterdam : Oproep aan alle gelovigen en evangelisten in Nederland!

Op donderdag 9 mei (Hemelvaart) & vrijdag 10 mei organiseert Evangelist.Network het  2-daags event ‘ Take The City Amsterdam ’.

Dit initiatief is eerder geboren uit een enthousiaste groep straatevangelisten, die het verlangen hebben om met vele gelovigen een licht te zijn in de steden van Nederland. Dit jaar zullen we onze hoofdstad Amsterdam aandoen en hopen we deze twee dagen, naast gelovigen en evangelisten uit het hele land, ook met de lokale kerken op te kunnen trekken.

Toerusting

Naast samen een groot licht te zijn op straat, heeft Evangelist.Network ook het verlangen om het lichaam van Christus mee te helpen opbouwen.  Vandaar dat beide dagen niet alleen in het teken zullen staan van een outreach, maar hebben we ook diverse sprekers uitgenodigd om de heiligen, op het gebied van evangelisatie, toe te rusten (Efeze 4:12) . En dat is hard nodig, gezien het feit dat de bediening van de evangelist op dit moment in veel kerken vaak nog weinig wordt belicht. Op veel plekken in Nederland is dit inmiddels aan het veranderen, maar we zijn er nog niet.  

Beide dagen zullen worden afgesloten met een Firenight met als doel eenieder nog meer in vuur en vlam te zetten voor Koning Jezus!

Verbinding

Laten we met z’n allen denken vanuit Gods Koninkrijk en ons met elkaar verbinden. We willen dan ook leiders oproepen om mee te doen met dit initiatief om de gelovigen uit jullie kerken actief te bemoedigen deel te nemen aan dit event.

Ticket Reserveren

Het Take The City Amsterdam  gebeuren wordt gehouden in het Dominion Centre aan de Ellermanstraat 30 te Amsterdam en is gratis bij te wonen. Wel dient elke bezoeker van tevoren tickets te reserveren via de volgende link: https://eventix.shop/vmvqqqmj

We verlangen ernaar je te ontmoeten op Take The City en kijken als organisatie uit naar twee geweldige dagen.

Be there!

Gods rijke zegen,

Namens Eumir, Jacques, Paul & Harrie

 

Evangelist.Network

Take The City Amsterdam Flyer
Take The City Amsterdam Flyer extra

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Take The City Amsterdam
Event

Take The City Amsterdam

Take The City Amsterdam : Oproep aan alle gelovigen en evangelisten in Nederland! Op donderdag 9 mei (Hemelvaart) & vrijdag 10 mei organiseert Evangelist.Network het

nl_NLNL