Torben zit nog steeds vast, Let’s pray!

Torben Sondergaard

Share This Post

Let’s pray!

Laten we samen bidden voor Torben Sondergaard. Deze grote evangelist, die in het verleden voor mij bij het zoeken naar de waarheid, zeker  ook een groot een inspiratiebron is geweest.

Torben die de laatste jaren, geleid door de Heilige Geest,  met zijn beweging The Last Reformation, een groot leger evangelisten en new born believers, op de been heeft gebracht. Is natuurlijk een doorn in het oog van onze tegenstander. Torben zit inmiddels alweer 38 dagen onterecht vast.

Telkens weer doen de laatste nieuwsberichten terugdenken aan de gevangenschap van Paulus.

Bid mee en laten we hem de komende tijd voor Gods troon brengen! Hieronder het laatste nieuwe over zijn gevangenschap.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Take The City Amsterdam
Event

Take The City Amsterdam

Take The City Amsterdam : Oproep aan alle gelovigen en evangelisten in Nederland! Op donderdag 9 mei (Hemelvaart) & vrijdag 10 mei organiseert Evangelist.Network het